Upratovací servis
Predaj čistiacich prostriedkov a čistiacej techniky
055/729 37 41, 0903 639 846

Upratovací servis

Upratovací  servis -  Šuchterová - Upratovací sevis s r.o.

Upratovacie a čistiace práce

ZÁKLADNÉ

pred udržiavacím upratovaním,  po rekonštrukčných prácach, maľovaní, predkolaudačné, po vyhorení, po spoločenských udalostiach, pred vianocami a pod.

V priemyselných objektoch, v obchdných centrách, administratívnych budovách, zdravotníckych zariadeniach, jedálňach, inštitúciach, domoch , bytoch.

Upratovacie a čistiace práce ZÁKLADNÉ
Ometanie pavučín
Vyprázdňovanie smetných košov a vynášanie hrubých nečistôt
(na určené miesto)
Odprašovanie zametaním a vysávaním
Čistenie a umývanie okien a rámov do výšky 3m (škrabanie, umývanie, leštenie)
Čistenie a umývanie žalúzií (horizontálnych)
Čistenie a umývanie garníž
Čistenie a umývanie parapetných dosiek
Čistenie a umývanie radiátorov 
Čistenie a umývanie krytov osvetľovacích telies (dostupných)
Čistenie a umývanie zásuviek a vypínačov el.osvetlenia
Čistenie a umývanie dverí, zárubne, prahu - celá plocha  
Čistenie a umývanie nábytkových zostáv
Čistenie a umývanie kuchynskej linky  a sporáku  
Čistenie čalúnených súprav extrakčnou metódou
Čistenie kobercov extrakčnou metódou
Čistenie a umývanie podlahových krytín

JEDNORÁZOVÉ

umývanie okien, čistenie žalúzii, tepovanie kobercov, čalúneného nábytku, úprava podláh čistením, kryštalizácia travertínových podláh, polymerizácia PVC podláh,umývanie kuch. liniek a pod.

V priemyselných objektoch, v obchdných centrách, administratívnych budovách, zdravotníckych zariadeniach, jedálňach, inštitúciach, domoch , bytoch.

Upratovacie a čistiace práce JEDNORÁZOVÉ 
Okná Umývanie okien /do výšky 3 m/
Umývanie a čistenie okien po rekonštrukcii a maľovaní /do výšky 3 m /
Žalúzie Umývanie horizontálnych žalúzií
Umývanie a čistenie horizontálnych žalúzií po rekonštrukcii a maľovaní
Čistenie  vertikálnych  žalúzií
Svietidlá Umývanie krytov svietidiel
Umývanie a čistenie krytov svietidiel
Koberce Čistenie kobercov extrakčnou metódou
Čalúnený nábytok Čistenie čalúnených stoličiek extrakčnou metódou
Čistenie čalúnených súprav extrakčnou metódou
Čistenie posteľných epied
Kožený nábytok Čistenie kožených stoličiek a konzervácia
Čistenie kožených sedacích súprav a konzervácia
Steny Ometanie 
Odprašovanie a vysávanie  stien
Podlahové krytiny  Zametanie
Odprašovanie a vysávanie  podláh
Čistenie podláh, mokrou cestou  
Obnova podlahových krytín (PVC) polymérovými voskami
Leštenie podlahových krytín
Kryštalizácia mramorových a travertínových podláh
Brúsenie mramorových a travertínových podláh s následnou kryštalizáciou

URDŽIAVACIE / PRAVIDELNÉ

V priemyselných objektoch, v obchdných centrách, administratívnych budovách, zdravotníckych zariadeniach, jedálňach, inštitúciach.

Služba má komlexný a individuálny charakter.  Akceptuje požiadavky zákazníka , odráža  potreby upratovaného priestoru, času, materiálov , na základe ktorých vypracujeme harmonograme prác . Službu vykonávame v dohodnutých  pravidelných intervaloch.

Cena za upratovacie služby je závislá od stupňa znečistenia (ľahké, stredné, hrubé znečistenie), periodicity poskytovaných služieb, celistvosti a rozsahu m2 plochy.

Vytvorte si svoj harmonogram prác - zašlite nám harmonogram prác (obchod@suchterova.sk) - vypracujeme a zašleme Vám cenovú ponuku.

Harmonogram prác
dokument na stiahnutie
(60 kb)