Upratovací servis
Predaj čistiacich prostriedkov a čistiacej techniky
055/729 37 41, 0903 639 846

O nás

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Šuchterová - Upratovací servis, s.r.o. nadväzujúc na firmu Anna Šuchterová, ktorá sa etablovala na trhu medzi dodávateľmi upratovacích služieb v roku 1991 ako upratovací servis, pod svojou ochrannou značkou - logom (lietajúca bosorka na metle) postupne rozširovala oblasť v poskytovaných službách s cieľom zabezpečiť komplexné služby pre zákazníka.

Hlavným a strategickým zámerom spoločnosti je zabezpečovanie kvalitného produktu, v každej etape poskytovanej služby a dodávať požadovaný produkt

„profesionálne – efektívne – kvalitne“

POSKYTOVANÉ ZÁRUKY

S ohľadom na charakter služby, firma ručí za vykonanie prác prostredníctvom odberateľom stanovenej kontaktnej osoby na potvrdzovanie výkonov v intervaloch podľa priania odberateľa.

Sme otvorený pre kontrolu kvality práce zo strany odberateľa na akejkoľvek úrovni a v neavizovanom čase.

Vedieme svojich zamestnancov k slušnému správaniu k zamestnancom objednávateľa a k odbornej, hmotnej a morálnej zodpovednosti.

Zaručujeme dodržiavanie hygienických noriem a to tým, že pracovné postupy a prevádzkové poriadky pre výkon činnosti sú schválené miestnym Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Zamestnanci pracujú podľa pracovno – bezpečnostných a technologických postupov stanovených pre výkon profesie.

Zaručujeme používanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré majú Kartu bezpečnostných údajov a ich používanie je schválené Regionálnym úradom pre verejné zdravotníctvo.

Firma sa zaväzuje plniť všetky bezpečnostné predpisy platné pre objednávateľa , ktoré primeraným spôsobom zakomponuje do vlastných dokumentov, resp. v reálnom čase oboznámi dokumentovaným spôsobom svojich zamestnancov s dodanými predpismi a pokynmi.

VÝHODY SPOLUPRÁCE S NAŠOU SPOLOČNOSŤOU

  • vysoká kvalita poskytovaných služieb
  • záruka, že výkony sú realizované pri dôslednom dodržiavaní bezpečnostných a hygienických predpisov
  • vytváranie kvalitného pracovného prostredia pre vašich zamestnancov
  • prebratie zodpovednosti a povinnosti zamestnávateľa na seba
  • zbavenie sa problémov, ktoré nie sú konštruktívne pre Vašu firmu

Porovnaním výhod a času vynaložených na túto činnosť Vašou firmou, zistíte, že

šetríme Vaše peniaze a Váš čas

Cena za upratovacie služby je závislá od stupňa znečistenia (ľahké, stredné, hrubé znečistenie), periodicity poskytovaných služieb, celistvosti a rozsahu m2 plochy.

  • stanovuje sa osobitne podľa požiadaviek zákazníka